Ätrans Nedre Fiskevårdsområdesförening

Kontakt

 

Ätrans Nedre fiskevårdsområdesförening

311 34 Falkenberg

 

Sven Johan Svensson

Mobil: 070-655 07 22
Telefon: 0346- 507 22

storegardskrea@telia.com 

 

Visit Falkenberg

Telefon: 0346-88 61 00

 

Arbetet med att öppna upp Hertingforsen har startat. Ett projekt som kommer att gynna förutsättningarna i fiskevårdsområdet. www.falkenberg.se/hertingprojektet

 

Ätran - klassiskt laxvatten

FOTO: INGEMAR ALENÄS FOTO: INGEMAR ALENÄS

I Vessigebro finns fina möjlighet att fiska i vacker naturmiljö.

Ätran kännetecknas av lax men det finns självklart fler arter.

Fiskekort finns på ICA Nära – beläget i centrala Vessigebro samt på Falkenbergs Turistbyrå. Välkommen!


I Ätran kan du fiska lax, havsöring, gädda, abborre, ål, lake, sutare och mört.

Tillåtna fiskemetoder spinn, mete och fluga. Principen "ett spö-en man" gäller.

Du kan fiska året runt, förutom lax och havsöringsfiske – då gäller perioden 1 april-30 september.

 

Här kan du se hur många fiskar som passerat räknaren vid Hertings kraftstation. I anslutning till kraftstationen har det arrangerats en fiskväg för vandrande fisk. Fisken når sina lekområden och dess naturliga reproduktion har säkerställts.


För att komma till fiskevattnet behöver vi beträda annans mark. Det viktigt att alla tar största hänsyn i markerna, enligt allemansrätten som ger rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp. Allemansrätten saknar motstycke i flertalet länder. Låt oss vårda denna allemansrätt väl.


I markägarens intresse sätts gränser för allemansrätten. Ägaren får inte tillfogas skada. Man får gå över annans mark om den inte tar skada av detta. Det är inte tillåtet att gå över tomt – närmaste området kring bostadshus – eller över nysådd åker och annan ömtålig äga.

FOTO: INGEMAR ALENÄS

Information
Ätran är klassiskt laxvatten. Det är den förnämsta vildlaxälven i Sverige och i Vessigebro finns fina fiskemöjligheter.

Ätran och biflödet Högvadsån har en genuin laxstam som är extra skyddsvärd. Den är i princip helt opåverkad från odling.
Tack vare en omfattande fiske- och vattenvård har man lyckas behålla den självreproducerande laxen.

 

Ätran är med sina källflöden cirka 243 kilometer lång. Det är den näst mäktigaste av de fyra hallandsåarna.
Ätran rinner från en mosse i Gullered på 332 meters höjd över havet, genom sydöstra Västergötland, och faller ut i Kattegatt vid Falkenberg.

 

Ätrans nedre fiskevårdsområde sträcker sig från bron i Vessigebro, till bron över gamla E6 i Falkenberg, cirka 150 meter uppströms Hertings kraftstation.

 

Fiskarter
Lax, havsöring, gädda, abborre, ål, lake, sutare och mört.

 

Tillåtna fiskemetoder
Spinn, mete och fluga. Principen "ett spö-en man" gäller.

 

Fiskesäsong
Hela året, förutom lax och havsöringsfiske som är under perioden 1 april-30 september.

Fisketid: klockan 05:00-23:00.

 

Fiskekort
För att fiska krävs fiskekort. Det kan köpas hos Falkenbergs Turistbyrå eller ICA Nära i Vessigebro.

.................................................

Pris, dagkort, vuxen:
100 kronor

.................................................

Pris, dagkort, ungdom

15-18 år: 40 kronor

.................................................

Pris, dagkort, under 15 år:

0 kronor

.................................................

Pris, veckokort sju dagar:

500 kronor

.................................................

Pris, säsongskort kalenderår: 1000 kronor

.................................................

Tillsyn - allmänna regler
Fiskande är skyldig att på anfordran av tillsynsman eller fiskerättsägare uppvisa giltigt fiskekort.

För fiskets bedrivande får inte enskild väg användas utan markägarens tillstånd. Den fiskande är skyldig att lära känna fiskereglerna och noggrant iaktaga bestämmelserna.

Som sportfiskare utgår vi från att Du visar hänsyn till natur och djurlivet inom fiskeområdet.

Fångstkvot och minimimått - Laxartad fisk
Fiskkort berättigar till fångst av högst två laxar eller öringar per dag.

Minimimått räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets:

Lax ... 45 cm

Havsöring ... 45 cm

Fisk som inte håller måttet ska genast återutsättas i vattnet.

Vi rekommenderar att under september återutsätta lekmogen fisk (speciellt lekmogna honor).

Observera att fångst av ål inte längre är tillåtet.