Vessigebro Vägsamfällighetsförening

Kontakt

 

Telefon: 070-672 01 90


Årsmötesprtokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Naturnära Vessigebro

Styrelse

Ordförande

Gert-Olof Holst

Sjönevadsvägen 17

Telefon:

 070-2953660

mans.holst@vicell.se

.................................................

Vice ordförande

Marcus Persson

Bjerrome Lid 201

Telefon:
073-0342465

bjerrome@acfbg.se

.................................................

Kassör

Sven-Olov Alexandersson Platåvägen 37

Telefon: 
072-1827003

soalex@telia.com

.................................................

Sekreterare

Catharina Andersson
Ringvägen 11
Telefon:
072-5720025
cathinka57@gmail.com

.................................................

Ledamot

Johan Bengtsson
Ringvägen 13
Telefon:
076-8025264
bengtsson_blodsprut@hotmail.com

.................................................

Suppleant

Torbjörn Hermesgård
Ringvägen 3
Telefon:
0708-709539
hermesgard@hotmail.com
 

................................................. Suppleant

Vakant