Vessigebro Vägsamfällighetsförening

Kontakt

 

Telefon: 070-672 01 90


Årsmötesprtokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Naturnära Vessigebro

Styrelse

Ordförande

Jan-Åke Jacobson

Venebergsvägen 17

Nedre Möllan

Telefon

 070-640 57 59

jan-ake.jacobson@telia.com

.................................................

Vice ordförande

Sven Nilsson

Solstigen 1

Telefon: 0346-206 83
eller
070-684 71 63
nilsson.solstigen@telia.com

.................................................

Kassör

Sven-Olov Alexandersson Platåvägen 37

Telefon: 0346-206 57,

070-592 27 31
eller
070-592 27 40

soalex@telia.com

.................................................

Sekreterare

Catharina Andersson
Ringvägen 11
cathinka57@gmail.com

.................................................

Ledamot

Marcus Persson
bjerrome@acfbg.se

.................................................

Suppleant

Torbjörn Hermesgård
Ringvägen 3
hermesgard@hotmail.com
 

................................................. Suppleant

Johan Bengtsson
bengtsson_blodsprut@hotmail.com